Českým jazykem se zabývám již dlouhé roky, a to hlavně pro své vlastní potřeby. Nyní nabízím veřejnosti své zkušenosti z tohoto oboru. Mé znalosti se zakládají výhradně na samostudiu. Přestože nemám bohemistickou ani filologickou ani jinou odbornou školu, myslím si, že důležitější jsou schopnosti člověka a svědomitý přístup. Při prováděné práci kladu důraz na čistotu, kvalitu a pečlivost. Můj prim je vysoká úroveň provedené práce, můj cíl spokojenost na obou stranách.