Nabízím čisté texty. Vyčistím knihu, časopis, internetové stránky, firemní nebo úřední dokument, reklamu, studentskou práci, článek v novinách, příspěvek na sociální síti, restaurační menu, životopis nebo dopis…

Jazyková korektura

Pravopisná korektura – vyčištění chybného zápisu jednotlivých slov a znaků, jako např.: mě/mně,  i/y, malá/velká písmena, interpunkční znaménka apod.

Gramatická korektura – vyčištění systému vět žádoucí formulací pro lepší smysluplnost, jako např.: ,,Můj teta přišlo dnes na návštěva se svou kamarádkem“ apod. Rodilý mluvčí se však takovýchto chyb zpravidla nedopouští, tyto problémy se týkají zejména malých dětí a cizinců.

Stylistická korektura

Úprava celkové stavby textu ve srozumitelnější a přehlednější celek, jako např.: vyčištění slovosledu, opakovaných a nevhodně použitých slov, slovního bodláčí, zeugmatu, katachréze atd.

Typografická korektura

Jedná se o úpravu formy díla, jako např.: zarovnání okrajů, odsazení odstavců, upravení nadpisů, eliminace nadbytečných mezer apod.

Jedna normostrana (1 NS) – text o rozsahu 1800 znaků včetně mezer. Každý dokument je přepočítán na určitý počet normostran, nezáleží tedy na klasickém počtu stran dokumentu.

Ke zjištění počtu normostran dokumentu klikněte v textovém procesoru Microsoft Word v horní liště na políčko ,,Nástroje“ a dále na ,,Počet slov“. Pokud jste neuspěli, sjeďte na dolní lištu, ve které se po levé straně nabízí políčko ,,Počet slov“ či ,,Slova“. Nás zajímá číslo pod označením ,,Znaky (včetně mezer)“. Toto číslo vydělíte 1800 znaky včetně mezer a získáte počet normostran, které tvoří Váš text.

Pozn.: Korektury textů provádím v základních formátech souborů: Txt, Doc, Docx, Pdf, Rtf, PPT, PPTX.