Standardní díla – 100 Kč/NS

Studentská díla – 70 Kč/NS

Korektura českého jazyka – celková pravopisná a gramatická korektura, základní stylistická a typografická korektura

Pozn.: Platí se až za hotové zpracování. Ceny jsou definitivní.